Biologisch varkensbedrijf familie de Bruin

Graag willen wij ons aan u voorstellen. Wij zijn Theo en Francine de Bruin te IJsselstein (Utrecht). We hebben na een paar jaar zoeken in 1985 onze boerderij gekocht die toen erg oud en uitgeleefd was. Na eerst het huis te hebben verbouwd hebben we in de loop van de jaren ons bedrijf naar ons zin opgebouwd en uitgebreid.
Sinds 1990 zijn we van een scharrelvarkensbedrijf overgestapt naar biologisch. We waren toen één van de eerste bedrijven die op een biologische manier varkens ging houden. Voor veel mensen waren we een vreemde eend in de bijt. Ook onder ander boeren. De biologische manier van varkens houden is een heel mooie manier van varkens houden. Het is arbeidsintensiever maar het feit dat ze o.a. meer ruimte hebben en heerlijk in het stro vertoeven is toch een fantastisch gezicht en geeft veel voldoening.
Naast de biologisch varkens willen we in de toekomst een bed & breakfast met drie appartementjes beginnen op onze boerderij. Dus voor de toekomst kunnen de mensen ook een nachtje logeren op onze boerderij.

Biologisch varkensbedrijf familie de Bruin

Biologisch varkensbedrijf familie de Heer

In 1998 hebben wij ons gezinsbedrijf omgeschakeld van gangbare naar biologische varkenshouderij. Omdat de arbeid veel intensiever is hebben wij onze zeugenstapel teruggebracht van 130 naar 65 stuks. Toentertijd (een van) de grootste in omvang, maar anno 2010 wat betreft omvang onder het gemiddelde, maar als je de dieren goed wilt verzorgen voor één man groot genoeg. We hebben het bedrijf zo ingericht dat we alle biggen die uit onze zeugen geboren worden zelf groot kunnen brengen. De zeugen, biggen en vleesvarkens hebben de beschikking over voldoende ruimte om te kunnen leven. De dieren krijgen stro om een nest te bouwen voor de nacht maar hebben ook de mogelijkheid om in de buitenlucht rond te lopen. De dieren krijgen naast vers gras in de zomer en kuilgras in de winter ecologisch geteeld mengvoer. Dit betekent dat er geen synthetische bestanddelen toegevoegd zijn. Ook word geen gebruik gemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen. De dieren krijgen geen inentingen en geen preventieve antibiotica. Maar het belangrijkste vinden wij nogmaals de aandacht die we willen geven aan het individuele dier.

Biologisch varkensbedrijf familie de Heer