Wat is biologisch ?

Het duurzaamheidsbesef onder consumenten groeit. Niet alleen in de bouw- en energiebranche maar in toenemende mate ook in de voeding. Men realiseert zich dat de huidige productie van vlees niet goed is voor het milieu en voor het welzijn van de dieren. Door te kiezen voor de meest duurzame variant, biologisch vlees, is daar wat aan te doen.

Biologische landbouw  en veehouderij is gebaseerd op het behoud van milieu, natuur en landschap en het welzijn van dieren. Kortom, de biologische landbouw en veehouderij gaat uit van natuurlijke processen en stelt daarmee het welzijn van de dieren voorop.

Een ‘gangbaar’ dier krijgt te weinig ruimte, te veel medicijnen en krachtvoer omdat het snel moet opgroeien tegen lage kosten. In de biologische veeteelt krijgen dieren de ruimte en worden ze zonder kunstmatige ingrepen op een natuurlijke manier volwassen. Het hele jaar krijgen ze biologisch voer. En pas medicijnen als dat écht nodig is. En dat gebeurt niet vaak. Want de dieren hebben door hun gezonde manier van leven en eten een veel grotere weerstand waardoor ze minder vatbaar zijn voor ziekten. Dit alles komt ook de kwaliteit van het vlees ten goede. Het heeft een betere structuur, bevat minder water en is voedzamer. Dat zie je, ruik je en proef je!

start